Времетраење: март 2020 година – февруари 2022 година

Финансиер: Европскиот инструмент за демократија и човекови права (ЕИДХР)

Водечки партнер во проектот: Институт за комуникациски студии – Скопје (ИКС)

Цел на проектот: Да се обучуваат екоактивисти и ученици од Пелагонија, Охрид, Струмица, Тиквеш, Демир Капија и Преспа како да иницираат и претстават одреден проблем во нивниот регион, а во чие решавање ќе ги вклучат граѓаните и институциите. Проектот предвидува и изработка на онлајн едукативни ресурси, обуки, еко-камп, теренски истражувања, кои треба да придонесат кон создавање модел на неформално образование што и во иднина ќе може да се користи во случај кога се прекршува правото на здрава животна средина.

Лице за контакт: Фросина Пандурска-Драмиќанин pandurska@mes.org.mk

Проектни Активности

Од
Постирано на

Младите од шест региони во земјава ќе учат како да станат екоактивисти – нов проект на МЕД и ИКС

Шест граѓански организации заедно со средношколци од шест региони во земјава ќе иницираат решавање локални проблеми за заштита на животната средина. Македонското еколошко друштво (МЕД) и [...]

Почнете да пишувате и стиснете Enter за да пребарате