Во рамките на проектот „Одржлива иднина за лугето и природата на Осогово“, како резултат на компонентата за развој на одржлив туризам во регионот беа изработени три летоци за велосипески патеки.

Летоците се достапни на следните линкови:

Лесна патека

Средно тешка патека

Велосипедска патека – Пониква

Почнете да пишувате и стиснете Enter за да пребарате