Времетраење: 2018-2022

Финансиер: Фондација МАВА

Координатор на проектот: Фондација Еуронатур, Германија

Соработници: Асоцијација БИОМ (Birdlife Хрватска), Друштво за заштита и проучување на птиците на Србија (ДЗППС, Birdlife Србија), Наше птице (Босна и Херцеговина), Албанско орнитолошко друштво (Албанија), Друштво за заштита на природната средина во Албанија (Албанија).

Цел на програмата: Мониторинг на случаи за електрокуција и колизија на птици со среднонапонска далекуводна линии во атар на општина Чешиново-Облешево и поширокиот регион на Овче Поле, соработка со клучни чинители (општина Чешиново-Облешево, Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за економија и ЕВН Македонија) за изолирање на опасни далекуводни линии во регионот, поставување на платформи за штркови со цел минимизирање на негативно влијание на далекуводна линија, и организирање на студиски посети за клучни чинители со цел размена на искуства и добри пракси.

Лице за контакт: Данка Узунова, uzunova@mes.org.mk

Новости од МЕД

Ги славиме птиците!

Октомври го одбележаа неколку настани за одбележување на значајни денови за птици. Првата недела од месецот беше резервирана за одбележување на Европските денови за набљудување птици – одбележан [...]

Почнете да пишувате и стиснете Enter за да пребарате