Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Времетраење: 2013–2015 г.

Финансиер: Европска Унија, Прекугранична програма на ИПА за Македонија и Албанија 2007-2013

Партнери: ППНЕА од Албанија и Еуронатур од Германија

Цел на проектот: Да се придонесе кон промоција на позитивните практики за одржливо користење на природните ресурси во пет општини долж планинскиот масив Јабланица-Шебеник, како и да се подигне свеста на локалното население за одржливото користење на природните ресурси преку употреба на методи кои не и штетат на природата. Бидејќи станува збор за едукативен проект кој предвидува обука на локалното население преку работилници, прекугранични екскурзии и други форми на едукација се очекува крајниот резултат да биде поуспешно менаџирање на животната средина во прекугранично заштитено подрачје Јабланица-Шебеник.

Лице за контакт: Фросина Пандурска-Драмиќанин pandurska@mes.org.mk

Проектни активности

Прекуграничен саем за добри практики – завршен настан на ИПА проектот за планинскиот масив Јабланица-Шебеник

Со саем на еколошки производи од пограничните општини во Македонија и Албанија, традиционална музика, видео презентации и традиционална храна беше заокружен прекуграничниот ИПА проект [...]

МЕД го претстави проектот за планинскиот масив Јабланица-Шебеник на ИПА саем во Тирана

МЕД учествуваше на саем на ИПА програмата за прекугранична соработка меѓу Македонија и Албанија којшто се одржа на 23 септември во Тирана. Македонското еколошко друштво ги претстави промотивните [...]

30-ина студенти беа гости во НП Јабланица-Шебеник, Албанија – Летен студентски камп во Фуш Студен, Албанија

30-тина студенти од Македонија и од Албанија од 24-30 август 2014 година во Фуш Студен, Албанија учествуваа на летен студентски камп организиран во рамки на ИПА прекуграничниот проект [...]

Повик за еколошки летен тренинг камп

Еколошки камп за студенти од 24-30 август 2014г. во НП Јабланица-Шебеник во Албанија Македонско еколошко друштво во рамки на проектот „Подобрување на прекуграничната соработка и развој на [...]

Поддршка од локалните власти на Струга и Вевчани за идно прекугранично заштитено подрачје Јабланица-Шебеник

Градоначалниците на Струга и Вевчани, како и на општините од Албанија, Либражд, Стеблева, Луник и Рајца ја поддржуваат иницијативата планинскиот масив Јабланица – Шебеник  да се прогласи за [...]

Едукативен пикник – „Да се запознаеме со природните вредности на Јабланица“

Македонското еколошко друштво заедно со Локалната агенција за развој на Струга на четврти jуни 2014 година организираше едукативен пикник за најмладите од Општина Струга и Општина Вевчани под [...]

Јабланица има што да им понуди на идните туристи, но регионот треба да работи многу за да се развива екотуризмот а ресурсите да се користат на одржлив начин

Јабланица има огромен потенцијал за развој на екотуризмот, но за да се случи тоа потребна е поголема едукација на локалното население, поголема активност на локалните власти и секако подобрување [...]

Локалното население од Струга и Вевчани бара соодветна заштита на природните ресурси на Јабланица

Учесниците на правата тематска работилница „Традиционално користење на природните ресурси, одржливо наспроти неодржливо користење на ресурсите“ којашто на 1-ви Февруари во организација на МЕД се [...]

Јабланица заслужува да биде заштитено прекугранично подрачје

Одржани два форуми со целни групи од Струга и Вевчани по повод отпочнување на проектот за разумно користење на природни ресурси и заштита на планинскиот масив Јабланица – Шебеник Да се престане [...]

Нов проект за заштита на прекуграничниот планински масив Јабланица-Шебеник

Македонското еколошко друштво продолжува со своите активности долж планината Јабланица. Од септември годинава започна со реализација проектот „Подобрување на прекуграничната заштита и развој на [...]

Почнете да пишувате и стиснете Enter за да пребарате