На 20 декември, во Природонаучниот музеј Скопје, беше одржана годишна средба на членовите на МЕД.

На средбата беа обележани 45 години од постоењето на нашата организација. Во текот на средбата беа презентирани заедничките достигнувања, препреките и следните чекори на делувања на Друштвото.

 

 

Почнете да пишувате и стиснете Enter за да пребарате