Трилогија на кратки филмови за природните убавини, значењето и заканите на дримското сливно подрачје.

Прв дел – Шепотот на водата

Втор дел – Одблесок на животот

Трет дел – Влијание на човекот

Во продолжение можете да ги погледнете видеата:

Оваа активност е дел од проектот “Во соживот со реката Дрим” (http://act4drin.net/), во кој Македонското еколошко друштво е вклучено преку проектот “Вода за езерата, блатата, изворите и луѓето на планината Јабланица”. Проектите се финансиски овозможени од Партнерскиот фонд за критични екосистеми (Critical ecosystem partnership fund-CEPF www.cepf.net)

Start typing and press Enter to search