Извештај за состојбата со птиците во Македонија

Во рамките на проектот „Состојбата со птиците во светот“, кој е координиран од BirdLife International и со финансиска поддршка на Фондацијата „Aage V. Jensen Charity Foundation“ се изработи и [...]

Работилница: „Состојба на птиците во Македонија“

Во рамките на подготвувањето на студијата и изданието „Состојбата на птиците во Македонија“, финансирано од страна на BirdLife International како дел од програмта „Состојба со птиците во Светот“, [...]