Завршна презентација на проектот за развој на национална еколошка мрежа во Република Македонија (МАК-НЕН)

Македонското еколошко друштво во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање и Европскиот центар за заштита на природата од Холандија организира завршна презентација на [...]

Втора работилница за проектната активност „Развој на репрезентативна мрежа на заштитени подрачја во Република Македонија“

The second workshop in the framework of the project Development of the Representative Network of Protected Areas in the Republic of Macedonia took place on 18th November 2010 in the hotel [...]

Трета работилница за еколошки мрежи

Во рамките на проектот “Развој на национална еколошка мрежа во Република Македонија (МАК-НЕН)”, во периодот 19-20 април 2011 година, ќе се одржи третата (последна) работилница за [...]

Tри секторски обуки за националната еколошка мрежа

Во рамките на проектот “Развој на национална еколошка мрежа во Република Македонија (МАК-НЕН)”, кој го споведува Македонското еколошко друштво (МЕД) заедно со Европскиот центар за [...]