ВАлоризација на ДИјатомејскиот состав во ВОдните станишта во ДемирхисАрскиот регион (ВАДИВОДА) – Христина Наумовска

Научно-истражувачката работа сама по себе носи возбудливи и интересни аспекти, како од теренските активности така и од лабораторискиот дел. Теренските истражувања на Демирихисарскиот регион [...]

Лекција 3 – Пролетна преселба

Пролетната преселба на птиците е во пол ек! Таа ќе трае до крајот на мај а тоа значи дека секој ден над нашите глави прелетуваат илјадници неверојатни птици. Некои од нив ќе слетаат тука и ќе [...]

Лекција 1 – Кријам храна за подоцна

Пролетта за секој од нас започнува со кокиче, со мирисот на првото расцветано овошно дрво, со зеленилото на дрвјата и на земјата! Особено во тешкиве денови на #седидома овие глетки од нашите [...]

Рисот и гавранот

Почитувани наставници и родители 👱‍♀️👨‍🦰🧒👦 во обид да придонесеме кон онлајн образованието 💻во следниот период ќе почнеме бесплатно да ги споделуваме со вас сите наши едукативни материјали. Целта [...]

Програма за поддршка на млади еколози д-р Љупчо Меловски – одобрени проекти

Ни претставува огромно задоволство да ви ги претставиме одобрените проекти при „Програмата за поддршка на млади еколози д-р Љупчо Меловски”. На повикот добивме 19 апликации со висок квалитет. [...]

Членови, како да се вика нашиот е-Информатор?

Повеќе од 10 години го печатевме Информаторот за активностите на МЕД – тромесечен билтен кој ги споделуваше вестите за нашата работа. Сега тој е заменет со електронско издание [...]

Промовиран Акцискиот план за зачувување на балканскиот рис во Националниот парк „Маврово“

На 26 декември 2018 година во Националниот парк „Маврово“ промовиран беше Акцискиот план за зачувување на балканскиот рис, со кој се предвидени систематски активности за заштита на балканскиот [...]

Успешна средба меѓу НП „Маврово“ и НП „Малет е Шарит“ од Косово на Шар Планина

На 11 декември на Шар Планина во Косово се одржа средба меѓу претставници на националниот парк „Маврово“ од Македонија и националниот парк „Малет е Шарит“ од Косово во организација на Македонско [...]

Почна ревитализацијата на крајбрежјето на реката Брегалница

Сто и дваесет садници од автохтони видови на врба и топола денеска беа засадени покрај реката Брегалница во близина на селото Пенуш, Штип, со цел закрепнување на крајречната вегетација. Акцијата [...]