Првото синило на кафеавата шумска покривка – Anemone hepatica

Тоа е едно од првите пролетни цвеќиња кои носат синило на кафеавата шумска покривка.  Народното име ѝ е џигерница, јетренка, џигеров лист, хепатика, и таа е член на фамилијата лутичиња или [...]

Црвена листа на Македонија – Што има во неа?

Дали сте слушнале за балканскиот мрморец?  Балканскиот мрморец (Triturus karelinii) живее во барички во планински шумски живеалишта (широколисни и зимзелени) и нивната околина, шумски степи, па [...]

Кањата Вјоса се враќа дома

Запознајте ја Вјоса, египетски мршојадец, кај народот познат како кања. Таа веќе започна да лета до нејзиното летно живеалиште во Албанија. Очекуваме дека патешествието долго над 4000 километри [...]

Ендемични растенија во Македонија

Дали знаевте дека… Во Македонија има повеќе од 3.700 виши растенија групирани во 920 родови и 210 фамилии. Секое растение си има свое име и презиме, а сите имиња на растенијата се на [...]

Херманиева желка во Македонија

Херманиевата желка е една од двете копнени желки кои природно се среќаваат на територијата на Македонија. Бидејќи е спора и трапава во своето движење, таа сè уште е едно од најчесто [...]

Лилјаците на Македонија

Лилјаците во Македонија  Лилјаците се единствените цицачи кои имаат способност за активно летање и кои користат посебен систем за ориентација во просторот преку емитување звуци со висока [...]

Еден ден на теренско истражување со Македонско еколошко друштво

Текстот е преземен од блогот на Алине Сантос со нејзина дозвола.  Пристигнав во Република Северна Македонија на почетокот на мај 2019 година за да работам како стажант на Земјоделскиот факултет. [...]

ДАБ – дрво на старите Словени

Дабот, едно од најважните и најценетите дрвја во многу шуми и други екосистеми, е симбол на отпорност и цврстина. Квалитетот на дабовото дрво и неговата цврстина најдобро го илустрира фактот дека [...]

Карстни истражувања во Македонија – предизвик и потреба

На 19 март 2019 година на Природно-математички факултет – Скопје, Секцијата за геодиверзитет организираше работилница „Истражувања на карст – предизвик или потреба“. Беа изведени шест предавања [...]

Процесот на преселба кај птиците

“Желбата за преселба на птиците е генетски вроден нагон, како што е и генетски вродениот нагон за размножувањето во пролет, на ова не е имуно ниту потомството на птиците преселници,’.  Henry [...]