Етнографска студија по миграторниот пат на египетскиот мршојадец

Нова студија која се фокусира на етнографските аспекти на египетскиот мршојадец во сите држави над кои поминува неговата миграторна рута беше имплементирана во рамките на нашиот проект „Нова [...]

Малите цицачи во Македонија

Иако мала по површина, Македонија претставува дом на голем број цицачи. Многу од нив нам ни се добро познати, делумно поради нивната експонираност (низ секојдневието на луѓето), а делумно и [...]

Европските држави немаат доволно механизми за управување со хибридизацијата помеѓу волкот и кучето

Според најновото истражување, многу европски земји не се придржуваат до меѓународните договори кога станува збор за справување со хибридизацијата помеѓу волкот и кучето, која зема замав во [...]

Средношколци од шест региони се изјаснија за главните проблеми со животната средина

Дискусијата со групата средношколци и професори од Демир Хисар беше последната од низата фокусни групи и интервјуа кои Институтот за комуникациски студии (ИКС) ги спроведе во рамки на проектот [...]

Денеска е Светскиот ден на животната средина, МЕД се приклучува на пораките од светот под мотото „Време е за природата“

Светскиот ден на животната средина 5 јуни е значаен меѓународен ден за подигнување на свеста за зачувување на животната средина и се одбележува од 1974 година. Програмата на Обединетите нации за [...]

Лекција 7 – Создавање приказни

  Потребен материјал: Листови хартија (исечени на четири дела), боички   Цел: Да се запознаат децата со елементите на природата Да се запознаат со синџирите на исхрана Да соработуваат Вовед: [...]

Лекција 7 – Закани за опстанокот на рисот

Рисот нема природни непријатели – единствен непријател му е човекот. Главните причини за негово исчезнување се поврзани со нелегалниот лов (криволов), уништувањето на шумите кои се негов дом, [...]

Лекција 5 – Водни птици

Дали знаете какви водни површини има во ваша близина? Дали знаете кои птици можат да се видат таму? За одговори, задачи и дури и уметнички експерименти симнете ја новата лекција ТУКА Како и за [...]

Лекција 6 – Исцртување лисја

Цел: Децата да се запознаат со различните форми на лисја. Вовед: Лисјата може многу да се разликуваат помеѓу различните видови растенија. Нивниот облик е нивната најкарактеристична одлика, по [...]

Лекција 6 – Теренско проучување на рисот

Рисот е мошне таинствено и претпазливо животно. Со своите добро развиени сетила за мирис, вид и слух, тој оддалеку ќе го забележи секој што му се доближува. Токму затоа и е многу тешко да се види [...]