ДИјатомеи во ВАлоризација на водни и влажни станишта на Кожуф (ДИВАК) – Анастасија Видеска

Реализирањето на планираните активности во овие неколку месеци беше успешно и според предходно изготвената временска рамка. Досега беа реализирани три еднодневни теренски активности. Како [...]

Секој има право да живее на здрава планета

Ние и повеќе од 100 граѓански организации од целиот свет бараме од Обединетите нации да се воведе нов член во Универзалната декларација на човекови права [...]

Хабитати во Маркови Кули – Сара Цветаноска

,,Утврдување на хабитати според директивата на живеалишта во СП ,,Маркови Кули” и проценка на конзерваторскиот статус” Споменикот на природата Маркови Кули се наоѓа во централниот дел на [...]

ПЧЕЛИТЕ МОЖАТ БЕЗ НАС, НО НИЕ НЕ МОЖЕМЕ БЕЗ НИВ

Ако сакаме да преживееме треба да направиме сè што е во наша моќ да ги сочуваме пчелите бидејќи не зависат тие од нас, туку ние од нив. Големо количество храна зависи од опрашувањето на пчелите. [...]