Завршено зимското пребројување птици во Македонија за 2018 година

Веќе деветта година по ред, во викендот на 13 и 14 јануари 2018 г., вработени и волонтери од МЕД спроведоа броење на птици на трите природни езера во Македонија, вклучувајќи ги околните [...]

Втор конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, Охрид, 2003 година

Вториот конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество беше организиран и одржан во Охрид, во периодот 25–29 октомври 2003 година. Групирани во 9 работни еколошки секции, учесниците ги [...]

Прв конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, Охрид, 1998 година

Првиот Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, беше организиран и одржан во Охрид, од 20-24 септември 1998 година. Пленарните предавања се објавени и отпечатени во Книга на [...]