83 отсто од локалното население сака Шар Планина да стане Национален парк

83% од локалното население коешто живее во општините долж Шар Планина сака планината да биде прогласена за национален парк, ова е резултат од спроведеното истражување за утврдување на свесноста [...]

Шар Планина заслужува поголема заштита

Платформата „Пријателите на Шара“ во соработка со Македонско еколошко друштво и Постојаната работна група за регионален рурален развој (SWG) во Југоисточна Европа на 25 март во Општина Драгаш, [...]

Светски ден на водните живеалишта, 2016

Основците од целиот прекуграничен Преспа регион ни покажаа како изгледа влажното живеалиште низ нивните очи! По повод Светскиот ден на водните живеалишта, 2 февруари, децата од прекугранична [...]